Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Merke
«Jeg er beredt»-merket
Skrevet av: NSF
Publisert: 2012-06-04 14:58:37
Hva:
Et av programelementene i treningsprogrammet for rovere. (Oppdaterte krav fra 2012.)
Hvorfor:
For å sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.
Bidrar til følgende mål:
F-1
Få nye turerfaringer fra alle årstider.
F-12
Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
F-13
Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker.
F-14
Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp.
Fremgangsmåte:

For å få dette merket må du:
  • gjennomføre Norsk Førstehjelpsråd sitt kurs Norsk grunnkurs i førstehjelp eller tilsvarende.
  • delta på et av NSFs kurs i friluftsliv eller tilsvarende.
  • vise at du kan ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av en tur eller en minileir for troppen med minimum to overnattinger.
  • vise at du kan utføre en risikoanalyse for speiderarrangementer for flere årstider, og på bakgrunn av den utvikle en beredskapsplan.
Alder
 Rover
Utviklingsområde
 Friluftsliv
Varighet
 90 min +++
Årstid
 Vår
 Sommer
 Høst
 Vinter
Sted
 Inne
 Ute
 Skog
 Vann
 By
 Fjell