Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Aktivitet
Lage værobservasjonsinstrumenter
Skrevet av: Gjerpen NmU og Siljan NmU eiramsli@start.no
Publisert: 2009-05-05 11:39:34, endret: 2009-04-15 22:36:41
Hva:
Lage nedbørsmåler, barometer og hydrometer.
Hvorfor:
For å lære om været og gjøre noe gøy og nyttig med hendene.
Bidrar til følgende mål:
K-5
Få øvelse i å bruke hendene til å lage noe.
K-6
Få erfaringer med arbeidstegninger og oppskrifter.
Utstyr:
Nedbørsmåler:
½ l brusflaske og OH-folie til trakt, samt teip.

Barometer:
Plastrør, pipette, snorer, matfarge, vann, barometerskjema, kartong, gummistrikk, kork og ballong.

Luftfuktighetsmåler:
Lim, saks, skrivepapirstrimmel (5 cm), synål, fotopapirstrimmel (20 cm²), vaselinboks, pappbit, flaskekork, perle.
Fremgangsmåte:
Lage nedbørsmåler
For å lage nedbørsmåleren benyttes en ½ l brusflaske og OH-folie til trakt. Trakten tegnes inn på folien slik at speideren har noe å klippe etter. Bruk limband for å teipe trakten sammen. Måleskalaen limes på flasken. Målestokken må tilpasses traktens størrelse i forhold til flaskens diameter.

Lage barometer (til å måle lufttrykk)
Lim barometerskjema på kartongen (tegn måleskala på et ark slik at dere kan se endringene i vannnivået ). Brett kartongen slik at den kan stå. Fest plastrøret i en U på barometerskjemaet. Bland ut matfargen i vannet og drypp vannet ned i plastrøret til det er halvfullt. Sett i korken på den ene enden av plastrøret. Tre gummistrikket rundt ballongen og blås den opp. Fest den raskt til den åpne enden av plastrøret. Tre gummistrikket rundt røret slik at lufta i ballongen ikke slipper ut. Fest begge endene på plastrøret til barometerskjemaet. Nå er barometeret klart til bruk.

Men hvordan bruker man et barometer? Hovedprinsippet er at "minkende trykk gir dårlig vær". Når trykket øker, vil luften i røret trekke seg sammen og suge vannet oppover i røret. Hvis trykket faller, skjer det motsatte, og da kan dere forberede dere på uvær.

Lage luftfuktighetsmåler
  1. Stikk et hull i midten av bunnen og lokket til vaselinboksen. Lag også flere store hull i lokket. Gjør hullkantene jevne.
  2. Skjær ut korkplaten av korken, og stikk nålen gjennom fra oversiden og ned.
  3. Klipp ut en pil av pappbiten og tre den inn på nålen — under korkplaten.
  4. Tre perlen inn på nålen under pilen.
  5. Tre nålen gjennom hullet i midten av bunnen på vaselin-esken fra undersiden og opp, slik at de blir en bevegelig pil på undersiden av vaselinboksen.
  6. Stryk lim på papirstrimmelen.
  7. Fest den ene enden av papirstrimmelen til den ene enden av fotopapirstrimmelen, med den blanke siden av fotopapiret mot limet.
  8. Rull papirstrimmelen og fotopapirstrimmelen rundt synålen med limet på papirstrimmelen inn mot nålen som en urfjær.
  9. Fest enden av fotopapirstrimmelen til kanten av esken, og ta på lokket.
Erfaringer:
Prøv å måle lufttrykket ved samme temperatur hver dag. Temperaturendringer påvirker nemlig luften i ballongen slik at vannet kan bevege seg opp eller ned selv om trykket er det samme.
Alder
 Stifinner
 Vandrer
Utviklingsområde
 Friluftsliv
 Kreativitet
Varighet
 90 min +++
Årstid
 Vår
 Sommer
 Høst
 Vinter
Sted
 Inne
 Ute
 Skog
 By