Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Søk riktig
Antall treff
Hvis du lar være å fylle ut søkekriterier i det hele tatt, får du opp alt som ligger i basen.

Hvis du får for mange treff, betyr det at du må begrense søket enten ved å krysse av på flere kategorier eller ved å bruke fritekstfeltet.

Hvis du får for få treff, betyr det enten at det du søker etter ikke finnes i Speiderbasen ennå, eller at du må utvide søket ved å ta bort noen av avkrysningene. Når du krysser av på forskjellige kategorier, gjennomføres det et ekskluderende søk. Det betyr at jo flere kategorier du krysser av på, jo færre treff du vil få. For eksempel: hvis du krysser av på Stifinner og Vandrer, vil du kun få treff som passer for både stifinnere og vandrere, ikke treff som passer kun for en av dem. Det samme gjelder for nøkkelord. En uheldig kombinasjon av nøkkelord vil gi null treff, for eksempel Leirbål og Orientering.

Fritekstsøk

Bruk ord som er så beskrivende og konkrete som mulig. For eksempel hvis du trenger oppskrift på eller aktivitet med apehånd, skriv apehånd i fritekstfeltet istedenfor knuter eller pionering. Da får du færre og mer presise treff.

Hvis du skriver ord som brukes ofte i speidersammenheng, vil du få opp veldig mange treff som ikke nødvendigvis er relevante for deg. Det finnes mange ord som går igjen i tekster som har med speiding å gjøre, som for eksempel ordene bål, speider, tur, patrulje, knute, møte, trær osv.

Hvis du søker på flere ord som henger logisk sammen, f.eks. to elefanter på tur, vil du få opp søkeresultater på alle fire ordene separat. Og mest sannsynlig vil ingen av treffene handle om elefanter på tur. Dette unngår du ved å bruke hermetegn rundt ordene. Slik: "to elefanter på tur".

Smart søk


Stjerne:
Vanlig søk på ett ord (uten stjerne) vil gi deg samme resultat som søk med stjerne - alt som inneholder dette ordet samt alle ord som begynner med det.
Hvis du skriver stjernetegnet (*)  før deler av et ord, vil det gjøre søket ditt litt "smartere", dvs søket vil inkludere ikke bare det du skrev inn, men også ord som slutter med det du søker på.

For eksempel: hvis du søker på *språk, får du blant annet treff på indianerspråk, noe du ikke får hvis du søker bare på språk.

Pluss +
Plusstegnet (+) betyr og når du bruker det i fritekstsøk. Hvis du bruker + før to eller flere ord (må skrives foran hvert ord), betyr det at du vil ha resultater som inneholder alle disse ordene. (Ved vanlig søk på flere enn ett ord, vil du få treff på alle tekster som inneholder i hvert fall ett av disse ordene.)
F.eks. snø +vann (med mellomrom foran +) vil gi færre treff enn snø vann.

Andre eksempler på riktig bruk av pluss: snø +vann +kaldt

Eksempler på feil bruk av pluss: snø+vann, snø+ vann, +snø vann

Minus -
Minustegnet (-) betyr ikke når du bruker det i fritekstsøk. Hvis du bruker - foran et ord, betyr det at du vil ha resultater som ikke inneholder dette ordet (du må selvfølgelig søke på flere enn ett ord, hvor i hvert fall ett av dem ikke begynner med minus)
F.eks. snø -vann vil gi deg alle tekster som inneholder ordet snø men ikke ordet vann. Tekster som inneholder begge ordene blir ikke vist.

Andre eksempler på riktig bruk av minus: snø -vann -kaldt

Eksempler på feil bruk av minus: snø-vann, snø- vann, -snø vann

Gåsetegn ""
Dette er beskrevet høyere oppe på siden.

Sortering
Når du søker ved å krysse av på forskjellige søkekriterier (aldersgruppe, varighet, utviklingsområde, nøkkelord osv) vil alle treff vises i kronologisk rekkefølge i resultatoversikten. Det betyr at de nyeste innlegg kommer øverst.

Unntak! Når du bruker kun fritekstsøk, vil alle treff sorteres etter hvor relevante de er i forhold til det ordet du søker på.


Øvelse
Nedenfor finner du en øvelse som vil hjelpe deg å forstå hvordan søket fungerer.
  1. Se etter at ingen av firkantene er krysset av. Kryss av på Kreativitet og trykk Søk.
  2. Se etter at ingen av firkantene er krysset av Kryss av på Vandrer og Friluftsliv og trykk Søk.
  3. Se etter at ingen av firkantene er krysset av. Kryss av på Stifinner, Skog og Høst og og trykk Søk.
  4. Se etter at ingen av firkantene er krysset av. Kryss av på Vandrer og skriv kim i fritekstsøkefeltet. Trykk Søk.
  5. Se etter at ingen av firkantene er krysset av. Skriv speider i fritekstsøkfeltet og og trykk Søk.
  6. Se etter at ingen av firkantene er krysset av. Skriv speider med * etter i fritekstsøkfeltet, slik: speider *. Sammenlign med hvilke treff du får hvis du bare skriver speider. (Les om smart søk lenger opp.)
Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Smart utskrift!
Aktivitetene blir automatisk skrevet ut med et utskriftsvennlig oppsett når du trykker på «Skriv ut» i nettleseren din.