Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Introprogrammet
Introprogrammet for alle enheter er delt inn i 6 deler.

Del 1 handler om tilhørighet (egen gruppe, ledere, medspeidere, organisasjonskunnskap osv)
Del 2 ("kodeknekker'n") handler om enhetens særpreg, seremonier og tradisjoner. (Regler, symboler, handlinger, ritualer)
Del 3 handler om hvorfor vi er speidere og hvordan vi har tenkt til å nå målet vårt (formål og treningsprogram)
Del 4 handler om enhetens programtilbud og hvilke muligheter som finnes (arrangement, turer, kurs)
Del 5 handler om speidingens historie
Del 6 handler om lov og løfte (innhold og betydning)

Introprogrammet/aspirantperioden avsluttes med en høytidelig speideropptakelse med løfteavleggelse.

Snarveier:


Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.