Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Justeringer i treningsprogrammet
Forbundet arbeider med en omfattende justering av ulike deler i programmet. Målet med forbedringene er å gjøre programmet mer forståelig og håndfast både for ledere og for speidere.

Her er en oversikt over forbedringene (se pdf-presentasjon):

Endringer i programmerkene
 • Programmerkene er endret for å gi mer presise og konkrete formuleringer av målene og mal for progresjon mellom aldersgruppene.
 • Målene i programmerkene har også blitt gjennomgått med tanke på formuleringer, slik at noen av målene har blitt fjernet, noen er slått sammen og noen nye er lagt til. Målene har derfor fått ny nummerering, altså nye målkoder.
 • Målene under hver programmerke har blitt sortert etter emne, slik at hvert programmerke består av mål innen tre emner. Dette er for å gi bedre bilde av hvordan målene henger sammen.
 • Programmerkene har fått en ny kolonne som inneholder såkalte delmål, som er eksempler på hvordan hvert mål kan deles opp i mindre og mer konkrete deler som er lettere å jobbe med.

  Last ned:

  Programmerkene med nye målformuleringer og delmål - Excel
  Programmerkene med nye målformuleringer og delmål - PDF
 • Overgang til de nye målene kan gjøres gradvis og i det tempoet som passer for speidergruppene selv. Se tabellene for omregning fra nye mål til gamle og andre veien.
Endringer i Jeg er beredt/Eg er budd
Merket “Jeg er beredt” blir gjennomgått med tanke på å vurdere de punktene i merket som handler om førstehjelp. Dette gjøres for å sikre passende nivå for førstehjelpsopplæringen, samt imøtekomme anbefalinger til førstehjelpsopplæring fra fagmiljøer.

Endringer i prosjekter
Det kommer flere konkrete prosjekter som speidere kan velge mellom. Egne prosjektmerker innføres for alle faste prosjekter, slik at for eksempel Grønn speider har eget merke.

Endringer i roverprogrammet
Treningsprogrammet for rovere får en klar sammenheng mellom poengsystemet, speidersjefens topputmerkelse og burgunder roverklaffer.

Nytt program- og hjelpemateriell
Det blir gjort endringer i det eksisterende programmateriellet i tillegg til at det vil komme nytt materiell:
 • Loggbøkene for småspeidere, stifinnere og vandrere er i lommeformat og er avkryssningsbøker, mer enn forklaringer til treningsprogrammet.
 • Ledere får trykte veiledninger til treningsprogrammet som tillegg til Speiderbasen.
 • Det er laget nytt trykt og elektronisk hjelpemateriell, blant annet nye plakater med oversikt over og oppfølging av treningsprogrammet for enhetene.
 • Det er mulighet for å legge inn, i medlemsdatabasen, merker som speiderne har tatt.
Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.