Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Oversikt over programmerker
Justeringer i programmerkene
I løpet av 2011 har programmerkene blitt justert. Ordlyd i målene er forbedret og forenklet, noen av målene er slått sammen, og noen er fjernet. Det har også kommet noen nye mål. Målene innenfor hvert programmerke har blitt sortert i tre emner.

I tillegg er det foreslått delmål under hvert mål, som er både eksempler og mal på hvordan målet kan deles opp i mindre og mer konkrete deler som det er lett å tenke ut aktiviteter til. .

I en overgangsperiode vil både de gamle og de nye mål være mulig å finne i Speiderbasen. Tabellene nedenfor presenterer begge deler og viser hvordan de gamle og de nye målene henger sammen. Bruk tabellene til å regne om fra gamle til nye mål eller andre veien.

Last ned omregningstabellene i Word.

Oversikt over programmerkene
Obs! Dette er en kort oversikt over programmerkene. Bruk helst detaljert beskrivelse av merkene under aldersprogrammene (følg lenkene på denne siden eller i toppmenyen) eller last dem ned elektronisk nedenfor:

Programmerkene med målformuleringer og delmål - Excel
Programmerkene med målformuleringer og delmål - PDF

FRILUFTSLIV

Les mer om og finn aktiviteter til dette merket for: bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere.


GAMLE

NYE

F-1

Få turerfaring fra alle årstider

F-1

Få nye turerfaringer fra alle årstider.

F-2

Utvikle gode ferdigheter innen friluftsliv

 

Utgår, fordi det er for generelt, deler av det inngår i 5, 15 samt flere andre

F-3

Utvikle gode rutiner for turplanlegging

F-12

Utvikle gode rutiner for turplanlegging.

F-4

Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker

F-13

Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker.

F-5

Utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp

F-14

Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp

F-6

Utvikle gode ferdigheter innen orientering

F-2

Utvikle ferdigheter innen orientering.

F-7

Utvikle naturkunnskap knyttet til lokale og nasjonale naturtyper

F-8

Utvikle kunnskap knyttet til lokal og nasjonal natur.

F-8

Utvikle kulturkunnskap knyttet til til lokale og nasjonale naturtyper

F-8

Utvikle kunnskap knyttet til lokal og nasjonal natur.

F-9

Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen

F-10

Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.

F-10

Være alene i naturen

F-10

Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.

F-11

Få erfaring med ulike overnattingsformer

F-3

Utvikle kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer

F-12

Få erfaring med bruk av ulike former for ikke-motoriserte framkomstmiddel

F-11

Utvikle kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte framkomstmidler.

F-13

Få erfaring med matlaging på ulike varmekilder

F-4

Utvikle kunnskap om og erfaring med matlaging på ulike varmekilder

F-14

Få erfaring fra ferdsel i ulike naturmiljø

F-9

Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø, og utforsking av ukjente områder.

F-15

Dra på tur til et område du aldri har vært før og utforsk det

F-9

Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø, og utforsking av ukjente områder.

F-16

Prøve en ny friluftsaktivitet

 

Utgår fordi det er mer en overordnet målsetting for hele merket

F-17

Ha ansvar for en oppgave på tur eller leir

 

Utgår - inngår i utvidet form i mål S-3

F-18

Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og samfunnsmessige betydning

F-6

Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og samfunnsmessige betydning.

F-19

Utvikle forståelse for hvordan politiske vedtak kan påvirke friluftslivet

F-7

Utvikle forståelse for hvordan politiske beslutninger kan påvirke friluftslivet.


NYE

GAMLE

Friluftsferdigheter

F-1

Få nye turerfaringer fra alle årstider.

F-1 Få turerfaring fra alle årstider

F-2

Utvikle ferdigheter innen orientering.

F-6 Utvikle gode ferdigheter innen orientering

F-3

Utvikle kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer

F-11 Få erfaring med ulike overnattingsformer

F-4

Utvikle kunnskap om og erfaring med matlaging på ulike varmekilder

F-13 Få erfaring med matlaging på ulike varmekilder

F-5

Utvikle gode ferdigheter for bruk av bål og åpen ild

Nytt

Naturkjennskap

F-6

Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og samfunnsmessige betydning.

F-18 Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og samfunnsmessige betydning

F-7

Utvikle forståelse for hvordan politiske beslutninger kan påvirke friluftslivet.

F-19 Utvikle forståelse for hvordan politiske vedtak kan påvirke friluftslivet

F-8

Utvikle kunnskap knyttet til lokal og nasjonal natur.

F-7 Utvikle naturkunnskap knyttet til lokale og nasjonale naturtyper

F-8 Utvikle kulturkunnskap knyttet til til lokale og nasjonale naturtyper

F-9

Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø, og utforsking av ukjente områder.

F-14 Få erfaring fra ferdsel i ulike naturmiljø

F-15 Dra på tur til et område du aldri har vært før og utforsk det

F-10

Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.

F-9 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen

F-10 Være alene i naturen

F-11

Utvikle kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte framkomstmidler.

F-12 Utvikle kunnskap og få erfaring med bruk av ulike former for ikke-motoriserte framkomstmiddel

Førstehjelp og sikkerhet

F-12

Utvikle gode rutiner for turplanlegging.

F-3 Utvikle gode rutiner for turplanlegging

F-13

Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker.

F-4 Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker

F-14

Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp

F-5 Utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp

F-15

Utvikle kunnskap om bruk og vedlikehold av turutstyr.

Nytt

 SAMFUNNSENGASJEMENT
Les mer om og finn aktiviteter til dette merket for: bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere.


GAMLE

NYE

S-1

Bli kjent med demokratiske verdier, og benytt dem

S-1

Bli kjent med demokratiske verdier og bruk din rett til medbestemmelse.

S-2

Utvikle kritiske evner, og ytre egne meninger i forskjellige fora

S-2

Utvikle kritiske evner, og ytre egne meninger i ulike fora.

S-3

Bruk din rett til medbestemmelse

S-3

Ta ansvar i speidersammenheng og i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

S-4

Bli kjent med hvordan mennesket er med på å påvirke balansen i naturen, og gjør noe for at balansen opprettholdes

S-4

Bli kjent med hvordan mennesket påvirker samspillet i naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.

S-5

Bli bevisst behovet for redusert forbruk, og motiver til og praktiser gjenbruk

S-5

Bli bevisst behovet for redusert forbruk, og motiver til og praktiser gjenbruk.

S-6

Bli kjent med hvor ulike produkter kommer fra, og la dette få konsekvenser for de produktene du velger.

S-6

Bli kjent med hvor ulike produkter kommer fra, og la dette få konsekvenser for de produktene du velger.

S-7

Bli kjent med matens bakgrunn, og la dette få konsekvenser for hvilken mat du velger

 

Utgår – inngår i S-6

S-8

Bli kjent med hva naturen gir av spiselige vekster, og bruk ingredienser fra naturen i matlaging

S-7

Bli kjent med hva naturen gir av spiselige vekster, og bruk ingredienser fra naturen i matlaging

S-9

Få kjennskap til oppbygging og organisering av ulike samfunn, og bruk muligheten til å ta et aktivt ansvar for å bedre samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

S-8

Få kjennskap til oppbygging og organisering av ulike samfunn og samfunnsstrukturer.

S-10

Utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og tilhørighet

S-9

Utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og tilhørighet.

S-11

Bli kjent med med ulike kulturer og grupper av mennesker, og arbeid med å sikre likestilling og likeverd mellom mennesker

S-10

Bli kjent med ulike kulturer og grupper av mennesker og arbeid for å sikre likeverd mellom mennesker.

S-12

Sett deg inn i en pågående konflikt i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og finn ut hva vi som speidere kan gjøre for å minske denne konflikten

S-11

Sett deg inn i et aktuelt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og finn ut hva vi som speidere kan gjøre for å minske dette problemet.


NYE

GAMLE

Demokrati og deltagelse

S-1

Bli kjent med demokratiske verdier og bruk din rett til medbestemmelse.                          

S-1 Bli kjent med demokratiske verdier, og benytt dem                                               

S-2

Utvikle kritiske evner, og ytre egne meninger i ulike fora.

S-2 Utvikle kritiske evner, og ytre egne meninger i forskjellige fora

S-3

Ta ansvar i speidersammenheng og i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

S-3 Bruk din rett til medbestemmelse

Natur og miljø 

S-4

Bli kjent med hvordan mennesket påvirker samspillet i naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.

S-4 Bli kjent med hvordan mennesket er med på å påvirke balansen i naturen, og gjør noe for at balansen opprettholdes

S-5

Bli bevisst behovet for redusert forbruk, og motiver til og praktiser gjenbruk.

S-5 Bli bevisst behovet for redusert forbruk, og motiver til og praktiser gjenbruk

S-6

Bli kjent med hvor ulike produkter kommer fra, og la dette få konsekvenser for de produktene du velger.

S-6 Bli kjent med hvor ulike produkter kommer fra, og la dette få konsekvenser for de produktene du velger.

S-7

Bli kjent med hva naturen gir av spiselige vekster, og bruk ingredienser fra naturen i matlaging

S-8 Bli kjent med hva naturen gir av spiselige vekster, og bruk ingredienser fra naturen i matlaging

Kultur og identitet

S-8

Få kjennskap til oppbygging og organisering av ulike samfunn og samfunnsstrukturer.

S-9 Få kjennskap til oppbygging og organisering av ulike samfunn, og bruk muligheten til å ta et aktivt ansvar for å bedre samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

S-9

Utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og tilhørighet.

S-10 Utvikle forståelse for forhold som bidrar til å skape samfunnsidentitet og tilhørighet

S-10

Bli kjent med ulike kulturer og grupper av mennesker og arbeid for å sikre likeverd mellom mennesker.

S-11 Bli kjent med med ulike kulturer og grupper av mennesker, og arbeid med å sikre likestilling og likeverd mellom mennesker

S-11

Sett deg inn i et aktuelt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og finn ut hva vi som speidere kan gjøre for å minske dette problemet.

S-12 Sett deg inn i en pågående konflikt i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og finn ut hva vi som speidere kan gjøre for å minske denne konfliktenVENNSKAP
Les mer om og finn aktiviteter til dette merket for: bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere.


GAMLE

NYE

V-1

Bli kjent med alminnelige regler for omgang med andre

V-5

Bli kjent med alminnelige regler for omgang med andre.

V-2

Opparbeide bevissthet om forskjellen mellom mitt og ditt, og mellom egne og andres ønsker og behov.

V-7

Utvikle evne til empati og solidaritet.

V-3

Bli kjent med ulike metoder for konfliktløsning

V-6

Bli kjent med ulike metoder for konfliktløsning.

V-4

Delta i aktiviteter som stiller krav til kommunikasjonsevnen

V-4

Utvikle din evne til kommunikasjon.

V-5

Delta i aktiviteter som stiller krav til godt samarbeid

V-1

Utvikle din evne til å samarbeide med andre.

V-6

Delta i aktiviteter som krever at man må stole på hverandre og vise tillit

V-2

Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.

V-7

Flytte egne grenser gjennom å delta i en aktivitet sammen med andre

V-3

Utfordre egne grenser i aktivitet med andre.

V-8

Være med på leirbål

V-8

Være med på leirbål.

V-9

Oppleve samhold og tilhørighet i enheten

V-9

Oppleve og bidra til godt samhold for alle i enheten.

V-10

Gjøre noe sammen med speidere fra en annen gruppe

V-10

Gjøre noe sammen med speidere fra en annen gruppe eller enhet.

V-11

Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land

V-11

Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land og vær i kontakt med speidere fra andre land.

V-12

Vær i kontakt med speidere fra andre land

V-11

Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land og vær i kontakt med speidere fra andre land.


NYE

GAMLE

Samarbeid

V-1

Utvikle din evne til å samarbeide med andre.

Delta i aktiviteter som stiller krav til godt samarbeid (v5)

V-2

Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.

Delta i aktiviteter som krever at man må stole på hverandre og vise tillit (v6)

V-3

Utfordre egne grenser i aktivitet med andre.

Flytte egne grenser gjennom å delta i en aktivitet sammen med andre (v7)

Kommunikasjon

V-4

Utvikle din evne til kommunikasjon.

Delta i aktiviteter som stiller krav til kommunikasjonsevnen (v4)

V-5

Bli kjent med alminnelige regler for omgang med andre.

Bli kjent med alminnelige regler for omgang med andre (v1)

V-6

Bli kjent med ulike metoder for konfliktløsning.

Bli kjent med ulike metoder for konfliktløsning (v3)

V-7

Utvikle evne til empati og solidaritet.

V-2 Opparbeide bevissthet om forskjellen mellom mitt og ditt, og mellom egne og andres ønsker og behov.

Speidervennskap

V-8

Være med på leirbål.

V-8 Være med på leirbål

V-9

Oppleve og bidra til godt samhold for alle i enheten.

V-9 Oppleve samhold og tilhørighet i enheten

V-10

Gjøre noe sammen med speidere fra en annen gruppe eller enhet.

V-10 Gjøre noe sammen med speidere fra en annen gruppe

V-11

Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land og vær i kontakt med speidere fra andre land.

V-11 Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land

V-12 Vær i kontakt med speidere fra andre landKREATIVITET
Les mer om og finn aktiviteter til dette merket for: bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere.
 

KREATIVITET

NYE

GAMLE

Sanse

K-1

Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.

K-1 Delta i aktiviteter som stimulerer sanseapparatet

K-2

Utvikle hukommelsen din.

K-2 Delta i aktiviteter som setter hukommelsen på prøve

K-3

Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.

K-3 Delta i aktiviteter som øver opp evnen til observasjon og iakttakelse

K-4

Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.

K-4 Delta i aktiviteter som stiller krav til logikk og/eller taktikk

Gjøre

K-5

Få øvelse i å bruke hendene til å lage noe.

K-9 Bruke hendene til å lage noe

K-6

Få erfaringer med arbeidstegninger og oppskrifter.

K-10 Følge en oppskrift eller en arbeidstegning

K-7

Få øvelse i å bruke ulike redskaper

K-11 Få øvelse i å bruke ulike redskaper

K-8

Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.

K-14 Arbeide med naturmaterialer

K-15 Arbeide med ulike typer stoff og materiale

K-9

Utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruken av knuter, surringer, spleiser, taklinger og tautyper.

K-17 Kunne bruke forskjellige knuter, surringer, taklinger og tautyper.

Vise

K-10

Bli kjent med og få øvelse i bruk av ulike tegn og symboler.

K-16 Arbeide med symboler

K-11

Få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.

K-12 Få øvelse i å utføre "vitenskapelige" eksperiment

K-12

Utvikle din evne til improvisasjon.

K-5 Delta i aktiviteter som stiller krav til improvisasjon

K-13

Utvikle musikalitet og musikalske ferdigheter.

K-6 Delta i musikalske aktiviteter

K-14

Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende.

K-7 Spille teater, mime, dramatisere eller lignende

K-15

Få øvelse i bruk av teknologisk utstyr.

K-13 Få øvelse i å bruke teknologisk og elektronisk utstyr


GAMLE

NYE

K-1

Delta i aktiviteter som stimulerer sanseapparatet

K-1

Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.

K-2

Delta i aktiviteter som setter hukommelsen på prøve

K-2

Utvikle hukommelsen din.

K-3

Delta i aktiviteter som øver opp evnen til observasjon og iakttakelse

K-3

Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.

K-4

Delta i aktiviteter som stiller krav til logikk og/eller taktikk

K-4

Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.

K-5

Delta i aktiviteter som stiller krav til improvisasjon

K-12

Utvikle din evne til improvisasjon.

K-6

Delta i musikalske aktiviteter

K-13

Utvikle musikalitet og musikalske ferdigheter.

K-7

Spille teater, mime, dramatisere eller lignende

K-14

Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende.

K-8

Formidle et budskap til andre

 

Utgår – inngår i V-4

K-9

Bruke hendene til å lage noe

K-5

Få øvelse i å bruke hendene til å lage noe.

K-10

Følge en oppskrift eller en arbeidstegning

K-6

Få erfaringer med arbeidstegninger og oppskrifter.

K-11

Få øvelse i å bruke ulike redskaper

K-7

Få øvelse i å bruke ulike redskaper

K-12

Få øvelse i å utføre "vitenskapelige" eksperiment

K-11

Få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.

K-13

Få øvelse i å bruke teknologisk og elektronisk utstyr

K-15

Få øvelse i bruk av teknologisk utstyr.

K-14

Arbeide med naturmaterialer

K-8

Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.

K-15

Arbeide med ulike typer stoff og materiale

K-8

Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.

K-16

Arbeide med symboler

K-10

Bli kjent med og få øvelse i bruk av ulike tegn og symboler.

K-17

Kunne bruke forskjellige knuter, surringer, taklinger og tautyper.

K-9

Utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruken av knuter, surringer, spleiser, taklinger og tautyper.

 


LIVSKVALITET
Les mer om og finn aktiviteter til dette merket for: bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere.

LIVSKVALITET

NYE

GAMLE

Ettertanke

L-1

Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.

L-2 Bli kjent med speiderloven, speiderløftet og valgspråket og forsøk å leve etter dette

L-3 Bli kjent med speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon

L-2

Bli bevisst på egne verdier, normer og holdninger

L-4 Bli bevisst på egne verdier, normer og holdninger

L-3

Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine sterke sider og utviklingsmuligheter.

L-5 Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine positive og negative sider

L-4

Tenk gjennom eget livssyn og bli bevisst hva du står for.

L-11 Tenk gjennom eget livssyn og bli bevisst hva du står for

Fellesskap

L-5

Spre glede.

L-1 Spre glede

L-6

Delta på en leirbålsprat.

L-8 Delta på en leirbålsprat

L-7

Delta på en Scouts Own.

Nytt

L-8

Bli kjent med et trossamfunn og delta i seremonier knyttet til et trossamfunn.

L-9 Bli kjent med et trossamfunn

L-10 Delta i seremonier knyttet til ditt trossamfunn

L-9

Utvikle forståelse for hvordan folk med andre psykiske eller fysiske forutsetninger enn deg har det i sin hverdag.

L-12 Utvikle forståelse for hvordan det er å være "annerledes"

L-10

Utvikle holdninger mot uærlighet, hærverk og tyveri. 

L-13 Arbeide med problemstillinger knyttet til uærlighet, løgn og tyveri.

Sunnhet

L-11

Utvikle forståelse for skadevirkningene som følger av rusmidler, tobakk og andre avhengighetsdannende stoffer og la dette få invirkninger på dine valg.

L-14 Bli kjent med skadevirkningene som følger av rusmidler og tobakk

L-12

Utvilke forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser i din hverdag.

L-15 Utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse

L-16 Utvikle forståelse for sammenhengen mellom mosjon og helse

L-13

Lære om smittsomme sykdommer.

L-17 Lære om smittsomme sykdommer

L-14

Utvikle kunnskap om hygiene på tur og leir.

L-18 Utvikle kunnskap om hygiene på tur og leir.

 


GAMLE

NYE

L-1

Spre glede

L-5

Spre glede.

L-2

Bli kjent med speiderloven, speiderløftet og valgspråket og forsøk å leve etter dette

L-1

Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.

L-3

Bli kjent med speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon

L-1

Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.

L-4

Bli bevisst på egne verdier, normer og holdninger

L-2

Bli bevisst på egne verdier, normer og holdninger

L-5

Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine positive og negative sider

L-3

Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine sterke sider og utviklingsmuligheter.

L-6

Trene på å se deg selv med andres øyne

 

Utgår – inngår i L-3

L-7

Arbeide med egenutvikling

 

Utgår fordi det er en overordnet målsetting som går gjennom hele merket

L-8

Delta på en leirbålsprat

L-6

Delta på en leirbålsprat.

L-9

Bli kjent med et trossamfunn

L-8

Bli kjent med et trossamfunn og delta i seremonier knyttet til et trossamfunn.

L-10

Delta i seremonier knyttet til ditt trossamfunn

L-8

Bli kjent med et trossamfunn og delta i seremonier knyttet til et trossamfunn.

L-11

Tenk gjennom eget livssyn og bli bevisst hva du står for

L-4

Tenk gjennom eget livssyn og bli bevisst hva du står for.

L-12

Utvikle forståelse for hvordan det er å være "annerledes"

L-9

Utvikle forståelse for hvordan folk med andre psykiske eller fysiske forutseninger enn deg har det i sin hverdag.

L-13

Arbeide med problemstillinger knyttet til uærlighet, løgn og tyveri.

L-10

Utvikle holdninger mot uærlighet, hærverk og tyveri. 

L-14

Bli kjent med skadevirkningene som følger av rusmidler og tobakk

L-11

Utvikle forståelse for skadevirkningene som følger av rusmidler, tobakk og andre avhengighetsdannende stoffer og la dette få invirkninger på dine valg.

L-15

Utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse

L-12

Utvilke forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser i din hverdag.

L-16

Utvikle forståelse for sammenhengen mellom mosjon og helse

L-12

Utvilke forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser i din hverdag.

L-17

Lære om smittsomme sykdommer

L-13

Lære om smittsomme sykdommer.

L-18

Utvikle kunnskap om hygiene på tur og leir.

L-14

Utvikle kunnskap om hygiene på tur og leir.

 


Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Smart utskrift!
Aktivitetene blir automatisk skrevet ut med et utskriftsvennlig oppsett når du trykker på «Skriv ut» i nettleseren din.