Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Struktur i treningsprogrammet
Tredelt treningsprogram

Programmet vårt består av tre like viktige elementer. Treet nedenfor kan hjelpe deg å forstå sammenhengene i treningsprogrammet.

RØTTENE er våre mål og formålsparagraf. Røttene holder liv i treet, men er som regel usynlige for omverden. På samme måte danner våre mål grunnlaget for speidingen, men de er ofte ukjente for mennesker utenfor speiderbevegelsen.

STAMMEN er metodene vi bruker (kjent som speidermetoden). Disse holder hele treet oppreist og sunt. På samme måte er speidermetoden helt avgjørende for hvor vellykket speiderarbeidet er.

BLADVERKET er våre programelementer og de konkrete aktivitetene vi jobber med. Det er denne delen av treet som er mest synlig
for omverden. Derfor er det viktig at aktivitetene våre synliggjør speidingen på en god måte.

Aldersinndeling

Siden barn og ungdom gjennomgår en del forskjellige stadier i sin utvikling, hvor de har helt spesielle og forskjellige behov, ønsker og interesser, så har Norges speiderforbund valgt å lage et femdelt treningsprogram. Denne femdelingen bygger på en alderstilpasning og ikke en enhetsinndeling. Programmet er fleksibelt, og kan tilpasses ulike modeller for enhetsinndeling i gruppene.

Slik treningsprogrammet er bygget opp, med stigende vanskelighetsgrad, sikres progresjonen og sammenhengen i metodene og aktivitetene i enhetene.

 • Beverprogrammet er tilpasset speidere som går i 1. og 2. klasse. Lek og bruk av beverrammen står sentralt i dette programmet. 
 • Småspeiderprogrammet er tilpasset speidere som går i 3. og 4. klasse. Lek, bruk av rammer, tilegning av praktiske ferdigheter gjennom "learning by doing" og enkelt prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
 • Stifinnerprogrammet er tilpasset speidere på 5.-7. klassetrinn. Bruk av patruljesystemet med voksen veileder, tilegning av praktiske ferdigheter via "learning by doing", opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.
 • Vandrerprogrammet er tilpasset speidere på 8.-10. klassetrinn. Patruljesystemet, ledertrening, prosjektarbeid, utfordringer, aktivt friluftsliv/villmarksliv, medbestemmelse og veiledning står sentralt i dette programmet.
 • Roverprogrammet er tilpasset speidere i videregående skole. Frihet, utforsking av nye territorier, prosjektarbeid, målsetting og målstyring, veiledning og medbestemmelse står sentralt i dette programmet.

Forskjellige utviklingsområder


Å utvikle barn og unge til å være i stand til å arbeide for en bedre verden er formålet med all speiding. Men denne oppgaven er veldig omfattende, i tillegg til at et menneske er utrolig sammensatt. Det er vanskelig å forstå hvor man skal begynne. Derfor hjelper det å definere en rekke områder for utvikling av mennesker. I speideren tar vi utgangspunkt i denne inndelingen:

 • Fysisk utvikling 
 • Sosial og emosjonell utvikling
 • Utvikling av karakter/vilje
 • Utvikling av kreativitet og intelligens
 • Spirituell/åndelig utvikling
Under utarbeidelsen av treningsprogrammet har disse områdene for menneskelig utvikling blitt omdannet til fem faste utviklingsområder som gjennomsyrer hele programmet:
 • Friluftsliv
 • Vennskap
 • Samfunnsengasjement
 • Kreativitet
 • Livskvalitet
Utviklingsområdene er mest tydelig i programmerkene og fordypningsmerkene (les mer om dette under Programelementer).Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.