Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Hva er speiding?
Når speidere, som voksne, tenker tilbake på sin speidertid, husker de selve aktivitetene de gjorde i speideren, turene de var på, vennene de fikk. Speidere får ikke nødvendigvis med seg at det finnes et mål med stort sett alt de gjør i speidersammenheng. Dette målet er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi håper selvfølgelig at den kunnskapen og ferdighetene speidere tilegner seg, kommer dem til nytte i framtiden. Men den enda mer viktige bagasjen speiderne får med seg etter en karriere i speideren, er øvelsen i ansvar, medbestemmelse og samarbeid, mestringfølelsen og tryggheten på seg selv, og ikke minst ledelseserfaringen og de gode holdningene.

Kjerneverdiene våre
Norges speiderforbund vedtok i 2006 fire kjerneverdier som skal kjennetegne det vi
holder på med i det daglige speiderarbeidet. Disse fire kjerneverdiene kan gjøre det lettere å sette ord på hva vi mener god speiding skal gi oss. Kjerneverdiene våre er: Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser og Samarbeid.

Hva er det som gjør oss unike?
Friluftsliv er viktig for oss speidere, men speiding er ikke en ren friluftsaktivitet. Vi bruker friluftsliv som en metode og naturen som en arena for læring og
opplevelser.

Speiding består av mange elementer, og det er kombinasjonen av
disse som bidrar til å gjøre den til verdens største barne- og ungdomsorganisasjon.
Blant disse elementene er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og ferdigheter. Alt dette kommer til uttrykk gjennom speidernes verdigrunnlag, treningsprogram og ikke minst speidermetoden.

Verdens speiderforbund (WOSM) og Verdens jentespeiderforbund (WAGGGS ) framhever speidermetoden som selve essensen i speidingen. Det er det som skiller speiderbevegelsen fra alle de andre. Skolen har samme formål som speideren - nemlig å utvikle barn og ungdom til å bli ganglige samfunnsborgere.

Flere organisasjoner bedriver noen av de samme aktivitetene som speideren. Men det er altså bredden og metoden - hvordan vi gjør tingene – som skiller oss fra alle de andre.

Selv om det er speidermetoden som gjør speiderbevegelsen unik, er det fortsatt
viktig å huske at det finnes et mål med alle aktivitetene og det arbeidet som vi gjør. Speideren utvikler selvstendige og ansvarsbevisste mennesker for at de skal kunne bidra aktivt til å gjøre vår verden litt bedre. Uten dette store målet kan vi ende opp med å fokusere på en mer ensidig og individualistisk personlighetsutvikling.
Snarveier:


Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.